Vabapidamistall

Vabapidamistallis on võimalik pidada hobust temale loomuomases keskkonnas. Hobune elab karjas kus talle on võimaldatud ööpäevaringne vaba ligipääs heinale ja veele. Hobusel on võimalus olla siseruumis või viibida õues vastavalt oma soovile või ilmastikule. Vabapidamistalli boksides kasutame õlgallapanu.