Vabapidamistall

Vabapidamitallis on võimalik pidada hobust temale loomuomases keskkonnas. Hobune elab karjas, kus talle on vaba ligipääs heinale ja veele. Hobusel on võimalus olla siseruumis või viibida õues vastavalt ilmastikule. Vabapidamis boksides kasutame õlgallapanu.